Barnevern - Advokatene Strand & Reinås
Advokatene Strand & Reinås
advokat, bistand, juss, sakfører, advokatfullmektig, barnefordeling, barn, familierett, familie, rett, boligjuss, bolig, juss, bistandsadvokat, bistand, advokat, naf-medlem, naf, medlem, forbrukerjuss, forbruker, rettigheter, dødsbo, døds, bo, andre saker advokatene, strand, reinås, strand og reinås, strand & reinås, eiendomsmegler, eiendom, sverige, hilde strand, hilde børseth strand, jostein reinås, alex reinås, alexander reinås, aud reinås
15086
page-template-default,page,page-id-15086,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,transparent_content,qode-theme-ver-13.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.3,vc_responsive

Barnevern

 

Når barnevernstjenesten mottar bekymringsmelding innledes det ofte en undersøkelsessak. En undersøkelsessak kan ende med at bekymringen avklares slik at det ikke er grunnlag for tiltak fra barneverntjenesten, eller det kan resultere i at det iverksettes ytterligere tiltak.

 

Mange foreldre synes møtet med barnevernstjenesten er ubehagelig og ønsker bistand av advokat også i den innledende undersøkelsessaken. Bistanden kan være deltakelse i møter med barneverntjenesten og gjennomgang av saksdokumenter. Skulle barnevernet gjennomføre et vedtak om omsorgsovertakelse, skal saken behandles av Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker og senere eventuelt tingretten ved en anke av vedtaket.

 

Advokatfullmektig Reinås skrev masteroppgave: «Prinsippet om barnets beste». Advokat Strand har erfaring fra flere barnevernssaker.