AKTUELT - Advokatene Strand & Reinås
Advokatene Strand & Reinås
advokat, bistand, juss, sakfører, advokatfullmektig, barnefordeling, barn, familierett, familie, rett, boligjuss, bolig, juss, bistandsadvokat, bistand, advokat, naf-medlem, naf, medlem, forbrukerjuss, forbruker, rettigheter, dødsbo, døds, bo, andre saker advokatene, strand, reinås, strand og reinås, strand & reinås, eiendomsmegler, eiendom, sverige, hilde strand, hilde børseth strand, jostein reinås, alex reinås, alexander reinås, aud reinås
1815
blog,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,transparent_content,qode-theme-ver-13.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.3,vc_responsive

Advokatforeningen er profesjons- og interesseforeningen for norske advokater og advokatfullmektiger basert på medlemskap. Innhold 1 Virksomhet 2 Medlemmer 3 Historie 4 Se også 5 Eksterne lenker Virksomhet Foreningen har aktiviteter rettet innad overfor medlemmene og utad overfor en rekke andre personer, organisasjoner, institusjoner og offentlige myndigheter. I tillegg...

Juristenes Utdanningssenter (forkortet JUS) er juristenes og advokatenes egen organisasjon for etterutdanning og juridisk kompetanseutvikling. JUS har et omfattende kurstilbud tilpasset ulike behov hos sine kursdeltakere. Deres mål er å bidra til den beste juridiske praksis, ved å tilby kurs av høy kvalitet i innhold og...

Dommerfullmektig er en jurist som er midlertidig ansatt som dommer. I Norge er en dommerfullmektig en midlertidig ansatt dommer ved en tingrett. Ansettelsestiden er inntil to år. Den kan forlenges, men kan ikke samlet overstige tre år, jf. Domstolloven § 55 g. Justisdepartementet kan gi regler...

En advokatfullmektig er en person som har juridisk embetseksamen, men som ikke har fått advokatbevilling. Fullmektigen er ansatt av en advokat som har ansvaret for det som fullmektigen gjør. Dersom man har vært advokatfullmektig i to år kan man få egen advokatbevilling, forutsatt at man oppfyller...

Norges domstoler utgjør landets dømmende makt. To domstoler er særskilt omtalt i Grunnloven – Riksretten og Høyesterett – mens lavere domstoler er opprettet ved formell lov. Innhold 1 Uavhengighet 2 Domstolene 3 Høyesterett 4 Konvensjonene om menneskerettigheter 5 Militære domstoler i Norge 6 Særdomstoler i Norge ...