DEN NORSKE ADVOKATFORENING - Advokatene Strand & Reinås
Advokatene Strand & Reinås
advokat, bistand, juss, sakfører, advokatfullmektig, barnefordeling, barn, familierett, familie, rett, boligjuss, bolig, juss, bistandsadvokat, bistand, advokat, naf-medlem, naf, medlem, forbrukerjuss, forbruker, rettigheter, dødsbo, døds, bo, andre saker advokatene, strand, reinås, strand og reinås, strand & reinås, eiendomsmegler, eiendom, sverige, hilde strand, hilde børseth strand, jostein reinås, alex reinås, alexander reinås, aud reinås
15042
post-template-default,single,single-post,postid-15042,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,transparent_content,qode-theme-ver-13.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.3,vc_responsive

DEN NORSKE ADVOKATFORENING

Advokatforeningen er profesjons- og interesseforeningen for norske advokater og advokatfullmektiger basert på medlemskap.

Innhold

  • 1 Virksomhet
  • 2 Medlemmer
  • 3 Historie
  • 4 Se også
  • 5 Eksterne lenker

Virksomhet

Foreningen har aktiviteter rettet innad overfor medlemmene og utad overfor en rekke andre personer, organisasjoner, institusjoner og offentlige myndigheter. I tillegg til å gi service til medlemmene, stiller den også krav til medlemmene om bl.a. faglig standard, god yrkesetikk («god advokatskikk») og årlig etterutdanning.

Advokatforeningen driver også nettstedet Advokatenhjelperdeg.no, som gjør det mulig å finne en advokat basert på geografi og kompetanse.

Foreningen er også utgiver av Advokatbladet.

Medlemmer

Selv om det ikke foreligger noen plikt til medlemskap, er omtrent 90% av alle advokater i Norge medlem av Den Norske Advokatforening. De som er medlem av foreningen skal markere dette med «M.N.A», «MNA» eller «Medlem av Advokatforeningen» når de profilerer sin advokatpraksis.

Historie

Foreningen ble stiftet i 1908 under navnet «Den Norske Sagførerforening».

Tags: