JURIST - Advokatene Strand & Reinås
Advokatene Strand & Reinås
advokat, bistand, juss, sakfører, advokatfullmektig, barnefordeling, barn, familierett, familie, rett, boligjuss, bolig, juss, bistandsadvokat, bistand, advokat, naf-medlem, naf, medlem, forbrukerjuss, forbruker, rettigheter, dødsbo, døds, bo, andre saker advokatene, strand, reinås, strand og reinås, strand & reinås, eiendomsmegler, eiendom, sverige, hilde strand, hilde børseth strand, jostein reinås, alex reinås, alexander reinås, aud reinås
15016
post-template-default,single,single-post,postid-15016,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,transparent_content,qode-theme-ver-13.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.3,vc_responsive

JURIST

En jurist er ofte synonymt med en person som har studert jus (også kalt rettsvitenskap) ved et universitet og har eksamen av høyere grad (i Norge betegnet som juridisk embetseksamen; enten cand.jur. eller master i rettsvitenskap). [1] Det er ikke en beskyttet titEn jurist er ofte synonymt med en person som har studert jus (også kalt rettsvitenskap) ved et universitet og har eksamen av høyere grad (i Norge betegnet som juridisk embetseksamen; enten cand.jur. eller master i rettsvitenskap). [1] Det er ikke en beskyttet tittel. [2] Således kan betegnelsen brukes mer generelt på dem som fortolker et regelverk eller behandler saker utfra et gitt regelverk, eller som er interessert i jus. Fagjurister kan jobbe i mange ulike stillinger, men de mest tradisjonelle juriststillingene er stillinger som er knyttet til rettsvesenet, for eksempel som dommer, advokat eller stillinger i den offentlige påtalemyndighet, som eksempelvis statsadvokat eller politiadvokat. Mange jurister jobber også i offentlig forvaltning og privat næringsliv. tel. [2] Således kan betegnelsen brukes mer generelt på dem som fortolker et regelverk eller behandler saker utfra et gitt regelverk, eller som er interessert i jus. Fagjurister kan jobbe i mange ulike stillinger, men de mest tradisjonelle juriststillingene er stillinger som er knyttet til rettsvesenet, for eksempel som dommer, advokat eller stillinger i den offentlige påtalemyndighet, som eksempelvis statsadvokat eller politiadvokat. Mange jurister jobber også i offentlig forvaltning og privat næringsliv.

-fra Wikipedia, den frie encyclopedi-

Tags: